shop

Ecom:Group.ClickableSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.DescriptionSystem.String
Ecom:Group.IconSystem.String/Files//Templates/Designs/gobstrong/images/bstrong-black.png
Ecom:Group.IDSystem.StringGROUP8
Ecom:Group.IDUrlEncodedSystem.StringGROUP8
Ecom:Group.LinkSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP8">(B)STRONG</a>
Ecom:Group.Link.CleanSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP8
Ecom:Group.Link.Clean.PIDSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP8&PID=828
Ecom:Group.Link.PIDSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP8&PID=828">(B)STRONG</a>
Ecom:Group.MetaDescriptionSystem.StringOpnå resultater med (B)STRONG, som er en populær træningsmetode baseret på BFR. Se produkter og læs mere her. Kontakt os for spørgsmål.
Ecom:Group.MetaKeywordsSystem.String
Ecom:Group.MetaTitleSystem.String(B)STRONG |Træningsudstyr | Fysiodema
Ecom:Group.MetaUrlSystem.String
Ecom:Group.MetaUrlIgnoreParentSystem.BooleanFalse
Ecom:Group.NameSystem.String(B)STRONG
Ecom:Group.NumberSystem.String
Ecom:Group.ProductCountSystem.Int320
Ecom:Group.ShowInMenuSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.ShowInSiteMapSystem.BooleanTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitleSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.LabelSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Name
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.SystemSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.TemplateSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.ValueSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.CleanSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.FullPathSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.IsTopLevelSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.LabelSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Name
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.SystemSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.TemplateSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.ValueSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.CleanSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.FullPathSystem.StringTrue
Ecom:Group:Field.TextBelowContentSystem.String<h1>Opn&aring; resultater med (B)STRONG og BFR-tr&aelig;ning</h1> <p>(B)STRONG er tr&aelig;ningsudstyr baseret p&aring; BFR (Blood Flow Restriction). (B)STRONG benytter en sikker, fysiologisk manipulation af blodgennemstr&oslash;mningen i kroppen, s&aring; du p&aring; kort tid opn&aring;r for&oslash;gelse i styrke, muskelmasse og form. (B)STRONG best&aring;r af b&aelig;lter og h&aring;ndpumpe, som s&aelig;ttes &oslash;verst p&aring; arm eller ben, n&aring;r du &oslash;nsker at tr&aelig;ne.&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>Principperne bag (B)STRONG/Blood Flow Restriction</strong></h3> <p>Oversat til dansk betyder BFR restriktion af blodgennemstr&oslash;mning. Id&eacute;en er, at manipulere kroppens kredsl&oslash;b gennem regulering af blodgennemstr&oslash;mningen og brug af lette v&aelig;gte i kort tid. Herigennem opn&aring;s samme resultat som ved brugen af tungere v&aelig;gte med h&oslash;j intensitet i l&aelig;ngere tid. BFR-tr&aelig;ning er sundere for muskler og led, da de ikke lider overlast som ved normal styrketr&aelig;ning med tunge v&aelig;gte.</p> <p>BFR fungerer p&aring; f&oslash;lgende m&aring;de:</p> <ul> <li>BFR, i samspil med lette v&aelig;gte, giver dybdeg&aring;ende muskeltr&aelig;thed pga. af syreophobning</li> <li>Muskelforbr&aelig;ndingen for&oslash;ges</li> <li>Nervesystemet kommunikerer til hjernen</li> <li>Hypofysen frig&oslash;r v&aelig;ksthormoner, stamceller m.m.</li> <li>Anabolske hormoner og stamceller begynder at cirkulere i blodstr&oslash;mmen</li> <li>Frig&oslash;relsen af anabolske hormoner og stamceller mindsker behovet for restitution og &oslash;ger styrken i de tr&aelig;nede v&aelig;v</li> </ul> <p>Ideen med at begr&aelig;nse blodgennemstr&oslash;mningen under tr&aelig;ning er at skabe iltfattige forhold for musklen, hvorved musklen uds&aelig;ttes for metabolisk stress. Metabolisk stress har vist sig som s&aelig;rdeles effektiv metode at opn&aring; &oslash;get muskelstyrke p&aring;.&nbsp; Dette f&oslash;rer til hurtig udtr&aelig;tning af musklerne og kombineret med den manglende ilttilf&oslash;rsel, ophobes biprodukter i muskelcellerne. Det er denne ophobning af biprodukter, der skaber den metaboliske stress, som er med til at &oslash;ge muskelmassen.</p> <p><a href="/produkter/gobstrong" target="_blank">L&aelig;s mere om (B)STRONG her</a> eller kontakt os, hvis du har brug for hj&aelig;lp.</p>
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.LabelSystem.String<h1>Opn&aring; resultater med (B)STRONG og BFR-tr&aelig;ning</h1> <p>(B)STRONG er tr&aelig;ningsudstyr baseret p&aring; BFR (Blood Flow Restriction). (B)STRONG benytter en sikker, fysiologisk manipulation af blodgennemstr&oslash;mningen i kroppen, s&aring; du p&aring; kort tid opn&aring;r for&oslash;gelse i styrke, muskelmasse og form. (B)STRONG best&aring;r af b&aelig;lter og h&aring;ndpumpe, som s&aelig;ttes &oslash;verst p&aring; arm eller ben, n&aring;r du &oslash;nsker at tr&aelig;ne.&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>Principperne bag (B)STRONG/Blood Flow Restriction</strong></h3> <p>Oversat til dansk betyder BFR restriktion af blodgennemstr&oslash;mning. Id&eacute;en er, at manipulere kroppens kredsl&oslash;b gennem regulering af blodgennemstr&oslash;mningen og brug af lette v&aelig;gte i kort tid. Herigennem opn&aring;s samme resultat som ved brugen af tungere v&aelig;gte med h&oslash;j intensitet i l&aelig;ngere tid. BFR-tr&aelig;ning er sundere for muskler og led, da de ikke lider overlast som ved normal styrketr&aelig;ning med tunge v&aelig;gte.</p> <p>BFR fungerer p&aring; f&oslash;lgende m&aring;de:</p> <ul> <li>BFR, i samspil med lette v&aelig;gte, giver dybdeg&aring;ende muskeltr&aelig;thed pga. af syreophobning</li> <li>Muskelforbr&aelig;ndingen for&oslash;ges</li> <li>Nervesystemet kommunikerer til hjernen</li> <li>Hypofysen frig&oslash;r v&aelig;ksthormoner, stamceller m.m.</li> <li>Anabolske hormoner og stamceller begynder at cirkulere i blodstr&oslash;mmen</li> <li>Frig&oslash;relsen af anabolske hormoner og stamceller mindsker behovet for restitution og &oslash;ger styrken i de tr&aelig;nede v&aelig;v</li> </ul> <p>Ideen med at begr&aelig;nse blodgennemstr&oslash;mningen under tr&aelig;ning er at skabe iltfattige forhold for musklen, hvorved musklen uds&aelig;ttes for metabolisk stress. Metabolisk stress har vist sig som s&aelig;rdeles effektiv metode at opn&aring; &oslash;get muskelstyrke p&aring;.&nbsp; Dette f&oslash;rer til hurtig udtr&aelig;tning af musklerne og kombineret med den manglende ilttilf&oslash;rsel, ophobes biprodukter i muskelcellerne. Det er denne ophobning af biprodukter, der skaber den metaboliske stress, som er med til at &oslash;ge muskelmassen.</p> <p><a href="/produkter/gobstrong" target="_blank">L&aelig;s mere om (B)STRONG her</a> eller kontakt os, hvis du har brug for hj&aelig;lp.</p>
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Name
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.SystemSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.TemplateSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.ValueSystem.String<h1>Opn&aring; resultater med (B)STRONG og BFR-tr&aelig;ning</h1> <p>(B)STRONG er tr&aelig;ningsudstyr baseret p&aring; BFR (Blood Flow Restriction). (B)STRONG benytter en sikker, fysiologisk manipulation af blodgennemstr&oslash;mningen i kroppen, s&aring; du p&aring; kort tid opn&aring;r for&oslash;gelse i styrke, muskelmasse og form. (B)STRONG best&aring;r af b&aelig;lter og h&aring;ndpumpe, som s&aelig;ttes &oslash;verst p&aring; arm eller ben, n&aring;r du &oslash;nsker at tr&aelig;ne.&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>Principperne bag (B)STRONG/Blood Flow Restriction</strong></h3> <p>Oversat til dansk betyder BFR restriktion af blodgennemstr&oslash;mning. Id&eacute;en er, at manipulere kroppens kredsl&oslash;b gennem regulering af blodgennemstr&oslash;mningen og brug af lette v&aelig;gte i kort tid. Herigennem opn&aring;s samme resultat som ved brugen af tungere v&aelig;gte med h&oslash;j intensitet i l&aelig;ngere tid. BFR-tr&aelig;ning er sundere for muskler og led, da de ikke lider overlast som ved normal styrketr&aelig;ning med tunge v&aelig;gte.</p> <p>BFR fungerer p&aring; f&oslash;lgende m&aring;de:</p> <ul> <li>BFR, i samspil med lette v&aelig;gte, giver dybdeg&aring;ende muskeltr&aelig;thed pga. af syreophobning</li> <li>Muskelforbr&aelig;ndingen for&oslash;ges</li> <li>Nervesystemet kommunikerer til hjernen</li> <li>Hypofysen frig&oslash;r v&aelig;ksthormoner, stamceller m.m.</li> <li>Anabolske hormoner og stamceller begynder at cirkulere i blodstr&oslash;mmen</li> <li>Frig&oslash;relsen af anabolske hormoner og stamceller mindsker behovet for restitution og &oslash;ger styrken i de tr&aelig;nede v&aelig;v</li> </ul> <p>Ideen med at begr&aelig;nse blodgennemstr&oslash;mningen under tr&aelig;ning er at skabe iltfattige forhold for musklen, hvorved musklen uds&aelig;ttes for metabolisk stress. Metabolisk stress har vist sig som s&aelig;rdeles effektiv metode at opn&aring; &oslash;get muskelstyrke p&aring;.&nbsp; Dette f&oslash;rer til hurtig udtr&aelig;tning af musklerne og kombineret med den manglende ilttilf&oslash;rsel, ophobes biprodukter i muskelcellerne. Det er denne ophobning af biprodukter, der skaber den metaboliske stress, som er med til at &oslash;ge muskelmassen.</p> <p><a href="/produkter/gobstrong" target="_blank">L&aelig;s mere om (B)STRONG her</a> eller kontakt os, hvis du har brug for hj&aelig;lp.</p>
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.CleanSystem.String<h1>Opn&aring; resultater med (B)STRONG og BFR-tr&aelig;ning</h1> <p>(B)STRONG er tr&aelig;ningsudstyr baseret p&aring; BFR (Blood Flow Restriction). (B)STRONG benytter en sikker, fysiologisk manipulation af blodgennemstr&oslash;mningen i kroppen, s&aring; du p&aring; kort tid opn&aring;r for&oslash;gelse i styrke, muskelmasse og form. (B)STRONG best&aring;r af b&aelig;lter og h&aring;ndpumpe, som s&aelig;ttes &oslash;verst p&aring; arm eller ben, n&aring;r du &oslash;nsker at tr&aelig;ne.&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>Principperne bag (B)STRONG/Blood Flow Restriction</strong></h3> <p>Oversat til dansk betyder BFR restriktion af blodgennemstr&oslash;mning. Id&eacute;en er, at manipulere kroppens kredsl&oslash;b gennem regulering af blodgennemstr&oslash;mningen og brug af lette v&aelig;gte i kort tid. Herigennem opn&aring;s samme resultat som ved brugen af tungere v&aelig;gte med h&oslash;j intensitet i l&aelig;ngere tid. BFR-tr&aelig;ning er sundere for muskler og led, da de ikke lider overlast som ved normal styrketr&aelig;ning med tunge v&aelig;gte.</p> <p>BFR fungerer p&aring; f&oslash;lgende m&aring;de:</p> <ul> <li>BFR, i samspil med lette v&aelig;gte, giver dybdeg&aring;ende muskeltr&aelig;thed pga. af syreophobning</li> <li>Muskelforbr&aelig;ndingen for&oslash;ges</li> <li>Nervesystemet kommunikerer til hjernen</li> <li>Hypofysen frig&oslash;r v&aelig;ksthormoner, stamceller m.m.</li> <li>Anabolske hormoner og stamceller begynder at cirkulere i blodstr&oslash;mmen</li> <li>Frig&oslash;relsen af anabolske hormoner og stamceller mindsker behovet for restitution og &oslash;ger styrken i de tr&aelig;nede v&aelig;v</li> </ul> <p>Ideen med at begr&aelig;nse blodgennemstr&oslash;mningen under tr&aelig;ning er at skabe iltfattige forhold for musklen, hvorved musklen uds&aelig;ttes for metabolisk stress. Metabolisk stress har vist sig som s&aelig;rdeles effektiv metode at opn&aring; &oslash;get muskelstyrke p&aring;.&nbsp; Dette f&oslash;rer til hurtig udtr&aelig;tning af musklerne og kombineret med den manglende ilttilf&oslash;rsel, ophobes biprodukter i muskelcellerne. Det er denne ophobning af biprodukter, der skaber den metaboliske stress, som er med til at &oslash;ge muskelmassen.</p> <p><a href="/produkter/gobstrong" target="_blank">L&aelig;s mere om (B)STRONG her</a> eller kontakt os, hvis du har brug for hj&aelig;lp.</p>
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.FullPathSystem.String<h1>Opn&aring; resultater med (B)STRONG og BFR-tr&aelig;ning</h1> <p>(B)STRONG er tr&aelig;ningsudstyr baseret p&aring; BFR (Blood Flow Restriction). (B)STRONG benytter en sikker, fysiologisk manipulation af blodgennemstr&oslash;mningen i kroppen, s&aring; du p&aring; kort tid opn&aring;r for&oslash;gelse i styrke, muskelmasse og form. (B)STRONG best&aring;r af b&aelig;lter og h&aring;ndpumpe, som s&aelig;ttes &oslash;verst p&aring; arm eller ben, n&aring;r du &oslash;nsker at tr&aelig;ne.&nbsp;</p> <h3>&nbsp;</h3> <h3><strong>Principperne bag (B)STRONG/Blood Flow Restriction</strong></h3> <p>Oversat til dansk betyder BFR restriktion af blodgennemstr&oslash;mning. Id&eacute;en er, at manipulere kroppens kredsl&oslash;b gennem regulering af blodgennemstr&oslash;mningen og brug af lette v&aelig;gte i kort tid. Herigennem opn&aring;s samme resultat som ved brugen af tungere v&aelig;gte med h&oslash;j intensitet i l&aelig;ngere tid. BFR-tr&aelig;ning er sundere for muskler og led, da de ikke lider overlast som ved normal styrketr&aelig;ning med tunge v&aelig;gte.</p> <p>BFR fungerer p&aring; f&oslash;lgende m&aring;de:</p> <ul> <li>BFR, i samspil med lette v&aelig;gte, giver dybdeg&aring;ende muskeltr&aelig;thed pga. af syreophobning</li> <li>Muskelforbr&aelig;ndingen for&oslash;ges</li> <li>Nervesystemet kommunikerer til hjernen</li> <li>Hypofysen frig&oslash;r v&aelig;ksthormoner, stamceller m.m.</li> <li>Anabolske hormoner og stamceller begynder at cirkulere i blodstr&oslash;mmen</li> <li>Frig&oslash;relsen af anabolske hormoner og stamceller mindsker behovet for restitution og &oslash;ger styrken i de tr&aelig;nede v&aelig;v</li> </ul> <p>Ideen med at begr&aelig;nse blodgennemstr&oslash;mningen under tr&aelig;ning er at skabe iltfattige forhold for musklen, hvorved musklen uds&aelig;ttes for metabolisk stress. Metabolisk stress har vist sig som s&aelig;rdeles effektiv metode at opn&aring; &oslash;get muskelstyrke p&aring;.&nbsp; Dette f&oslash;rer til hurtig udtr&aelig;tning af musklerne og kombineret med den manglende ilttilf&oslash;rsel, ophobes biprodukter i muskelcellerne. Det er denne ophobning af biprodukter, der skaber den metaboliske stress, som er med til at &oslash;ge muskelmassen.</p> <p><a href="/produkter/gobstrong" target="_blank">L&aelig;s mere om (B)STRONG her</a> eller kontakt os, hvis du har brug for hj&aelig;lp.</p>
Ecom:Search.SearchBoxSystem.String
parentLoopIndexSystem.Int321
ProductGroups.LoopCounterSystem.Int321
ProductGroups.LoopMod2System.Int321
ProductGroups.LoopMod3System.Int321
ProductGroups.LoopMod4System.Int321
ProductGroups.LoopMod5System.Int321
Loops
Childgroups
CustomGroupFields
Ecom:Group.ClickableSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.DescriptionSystem.String
Ecom:Group.IDSystem.StringGROUP5
Ecom:Group.IDUrlEncodedSystem.StringGROUP5
Ecom:Group.LinkSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP5">(B)STRONG pakkeløsninger</a>
Ecom:Group.Link.CleanSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP5
Ecom:Group.Link.Clean.PIDSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP5&PID=828
Ecom:Group.Link.PIDSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP5&PID=828">(B)STRONG pakkeløsninger</a>
Ecom:Group.MetaDescriptionSystem.StringSe vores udvalg af (B)STRONG pakkeløsninger og tilbehør i høj kvalitet. Kontakt os for råd og vejledning omkring produkter og træningsformen.
Ecom:Group.MetaKeywordsSystem.String
Ecom:Group.MetaTitleSystem.String(B)STRONG pakkeløsninger | Fysiodema
Ecom:Group.MetaUrlSystem.String
Ecom:Group.MetaUrlIgnoreParentSystem.BooleanFalse
Ecom:Group.NameSystem.String(B)STRONG pakkeløsninger
Ecom:Group.NumberSystem.StringGROUP5
Ecom:Group.ProductCountSystem.Int320
Ecom:Group.ShowInMenuSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.ShowInSiteMapSystem.BooleanTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitleSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Name
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.SystemSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.TemplateSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Name
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.SystemSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.TemplateSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.TextBelowContentSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.LabelSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Name
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.SystemSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.TemplateSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.ValueSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.CleanSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.FullPathSystem.String
Ecom:Search.SearchBoxSystem.String
parentLoopIndexSystem.Int321
ProductGroups.LoopCounterSystem.Int322
ProductGroups.LoopMod2System.Int320
ProductGroups.LoopMod3System.Int322
ProductGroups.LoopMod4System.Int322
ProductGroups.LoopMod5System.Int322
Loops
Childgroups
CustomGroupFields
Ecom:Group.ClickableSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.DescriptionSystem.String
Ecom:Group.IDSystem.StringGROUP2
Ecom:Group.IDUrlEncodedSystem.StringGROUP2
Ecom:Group.LinkSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP2">(B)STRONG tilbehør</a>
Ecom:Group.Link.CleanSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP2
Ecom:Group.Link.Clean.PIDSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP2&PID=828
Ecom:Group.Link.PIDSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP2&PID=828">(B)STRONG tilbehør</a>
Ecom:Group.MetaDescriptionSystem.StringSe vores udvalg af (B)STRONG tilbehør og udstyr og bliv klar til effektiv træning allerede i dag. Kontakt os og hør mere.
Ecom:Group.MetaKeywordsSystem.String
Ecom:Group.MetaTitleSystem.String(B)STRONG tilbehør | Fysiodema
Ecom:Group.MetaUrlSystem.String
Ecom:Group.MetaUrlIgnoreParentSystem.BooleanFalse
Ecom:Group.NameSystem.String(B)STRONG tilbehør
Ecom:Group.NumberSystem.String
Ecom:Group.ProductCountSystem.Int320
Ecom:Group.ShowInMenuSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.ShowInSiteMapSystem.BooleanTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitleSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Name
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.SystemSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.TemplateSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Name
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.SystemSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.TemplateSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.TextBelowContentSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.LabelSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Name
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.SystemSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.TemplateSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.ValueSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.CleanSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.FullPathSystem.String
Ecom:Search.SearchBoxSystem.String
parentLoopIndexSystem.Int321
ProductGroups.LoopCounterSystem.Int323
ProductGroups.LoopMod2System.Int321
ProductGroups.LoopMod3System.Int320
ProductGroups.LoopMod4System.Int323
ProductGroups.LoopMod5System.Int323
Loops
Childgroups
CustomGroupFields
Ecom:Group.ClickableSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.DescriptionSystem.String
Ecom:Group.IDSystem.StringGROUP3
Ecom:Group.IDUrlEncodedSystem.StringGROUP3
Ecom:Group.LinkSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP3">(B)STRONG ekstraudstyr</a>
Ecom:Group.Link.CleanSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP3
Ecom:Group.Link.Clean.PIDSystem.StringDefault.aspx?ID=335&GroupID=GROUP3&PID=828
Ecom:Group.Link.PIDSystem.String<a href="Default.aspx?ID=335&GroupID=GROUP3&PID=828">(B)STRONG ekstraudstyr</a>
Ecom:Group.MetaDescriptionSystem.String(B)STRONG ekstraudstyr - Find det udstyr, du har brug for hos Fysiodema. Kontakt os for råd og vejledning.
Ecom:Group.MetaKeywordsSystem.String
Ecom:Group.MetaTitleSystem.String(B)STRONG ekstraudstyr | Fysiodema
Ecom:Group.MetaUrlSystem.String
Ecom:Group.MetaUrlIgnoreParentSystem.BooleanFalse
Ecom:Group.NameSystem.String(B)STRONG ekstraudstyr
Ecom:Group.NumberSystem.String
Ecom:Group.ProductCountSystem.Int320
Ecom:Group.ShowInMenuSystem.BooleanTrue
Ecom:Group.ShowInSiteMapSystem.BooleanTrue
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitleSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Name
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.SystemSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.TemplateSystem.StringhideProductlistTitle
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.hideProductlistTitle.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.LabelSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Name
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.SystemSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.TemplateSystem.StringIsTopLevel
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.ValueSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.CleanSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.IsTopLevel.Value.FullPathSystem.StringFalse
Ecom:Group:Field.TextBelowContentSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.LabelSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Name
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.SystemSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.TemplateSystem.StringTextBelowContent
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.ValueSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.CleanSystem.String
Ecom:Group:Field.TextBelowContent.Value.FullPathSystem.String
Ecom:Search.SearchBoxSystem.String
parentLoopIndexSystem.Int321
ProductGroups.LoopCounterSystem.Int324
ProductGroups.LoopMod2System.Int320
ProductGroups.LoopMod3System.Int321
ProductGroups.LoopMod4System.Int320
ProductGroups.LoopMod5System.Int324
Loops
Childgroups
CustomGroupFields
TemplateTags() in code (Designs\gobstrong\eCom/Productlist/ProductList.test.cshtml). Remove before going live...