VIRKEKRAFT

EVIDENSBASEREDE RESULTATER

Forskningsgrupper rundt omkring i hele verden har demonstreret, at BFR-træning medfører muskelhypertrofi og øger muskelstyrken hos de unge og de ældre. Se eksemplet nedenfor.

EFFECTS OF RESISTANCE EXERCISE COMBINED WITH MODERATE VASCULAR OCCLUSION ON MUSCULAR FUNCTION IN HUMANS

Y. Takarada, H. Takazawa, Y. Sato, S. Takebayashi, Y. Tanaka and N. Ishii
Journal of Applied Physiology 88:2097-2106, 2000.

Hovedkonklusionen i denne undersøgelse er, at BFR-træning med eltte vægte er ligeså effektivt som standard tungvægtstræning, når det gælder øgning af styrke, mens letvægtstræning uden BFR ikke kan øge styrke.

  1. Panel A repræsenterer en signifikant positiv styrkeøgning fra et træningsprogram, hvor der er brugt traditionelle tunge vægte (80% 1RM).
  2. Panel B viser de samme positive resultater fra et BFR-program med lettere vægte (50% af 1RM)
  3. Panel C viser ingen signifikante resultater fra et træningsprogram, hvor der bliver brugt de samme lette vægte uden BFR.
  4. Panel D viser resultaterne af gentagen testning af individer, som ikke træner.

I alle panelerne ser vi drejningsmomentet for albuen (arm curls) genereret med forskellige bevægelseshastigheder. Linjerne eller kurvene med åbne cirkler repræsenterer testdata før et træningsprogram med 32 sessioner, mens de fyldte cirkler repræsenterer testdata efter samme træningsprogram. Panelerne A, B, C og D beskriver resultaterne fra de fire forskellige træningsprogrammer.